Danh mục Giấy in ảnh 1 mặt

Giấy in ảnh 1 mặt 160g A4

Thông tin chi tiết:

 • Loại sản phẩm: Khổ A4
 • Định lượng: 160g
 • Số lượng: 100 tờ/xấp
 • Kích thước: 210 x 297 mm(khổ A4)
 • Độ dày:
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Giá: Call
Ngày: 08/09/2018

Giấy in ảnh 1 mặt , định lượng 115g A4

Thông tin chi tiết:

 • Loại sản phẩm: Khổ A4
 • Định lượng: 115g
 • Số lượng: 100 tờ/xấp
 • Kích thước: 210 x 297 mm(khổ A4)
 • Độ dày:
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Giá: Call
Ngày: 23/08/2018

Giấy in ảnh 1 mặt , định lượng 135g A4

Thông tin chi tiết:

 • Loại sản phẩm: Khổ A4
 • Định lượng: 135g
 • Số lượng: 100 tờ
 • Kích thước: 210 x 297 mm(khổ A4)
 • Độ dày: 150 mic
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Giá: Call
Ngày: 21/08/2018