Giấy ảnh Kodak

 • Loại sản phẩm: Giấy ảnh Kodak
 • Định lượng:
 • Số lượng:
 • Kích thước:
 • Độ dày:
 • Giá: Call

PVC card

 • Loại sản phẩm: PVC card
 • Định lượng:
 • Số lượng:
 • Kích thước:
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy ảnh A4, 115g A4

 • Loại sản phẩm: Giấy ảnh A4
 • Định lượng:
 • Số lượng:
 • Kích thước: Khổ A4
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy ảnh A4, 135g A4

 • Loại sản phẩm: Giấy ảnh A4
 • Định lượng: 135g
 • Số lượng: 100 tờ/xấp
 • Kích thước: 210 x 297 mm(khổ A4)
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy in ảnh 1 mặt 160g A4

 • Loại sản phẩm: Khổ A4
 • Định lượng: 160g
 • Số lượng: 100 tờ/xấp
 • Kích thước: 210 x 297 mm(khổ A4)
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy in ảnh 2 mặt 140g khổ A3

 • Loại sản phẩm: Giấy in ảnh 2 mặt A3
 • Định lượng: 140g
 • Số lượng: 100 tờ/xấp
 • Kích thước: Khổ A3
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy ảnh A3, 115g-250g

 • Loại sản phẩm: Giấy ảnh A3
 • Định lượng:
 • Số lượng:
 • Kích thước: Khổ A3
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy in ảnh 1 mặt , định lượng 115g A4

 • Loại sản phẩm: Khổ A4
 • Định lượng: 115g
 • Số lượng: 100 tờ/xấp
 • Kích thước: 210 x 297 mm(khổ A4)
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy in ảnh 1 mặt , định lượng 135g A4

 • Loại sản phẩm: Khổ A4
 • Định lượng: 135g
 • Số lượng: 100 tờ
 • Kích thước: 210 x 297 mm(khổ A4)
 • Độ dày: 150 mic
 • Giá: Call

Giấy in ảnh 2 mặt 210g A4

 • Loại sản phẩm: Giấy in ảnh 2 mặt A4
 • Định lượng: 210g
 • Số lượng: 50 tờ/xấp
 • Kích thước: Khổ A4
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy in ảnh 2 mặt 230g A4

 • Loại sản phẩm: Giấy in ảnh 2 mặt A4
 • Định lượng: 230g
 • Số lượng: 50 tờ xấp
 • Kích thước: Khổ A4
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy in ảnh 2 mặt 160g A4

 • Loại sản phẩm: Giấy in ảnh 2 mặt A4
 • Định lượng: 160g
 • Số lượng: 50 tờ/xấp
 • Kích thước: Khổ A4
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy in ảnh 2 mặt 120g A4

 • Loại sản phẩm: Giấy in ảnh 2 mặt A4
 • Định lượng: 120g
 • Số lượng: 50 tờ/xấp
 • Kích thước: Khổ A4
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy ảnh A4, 150g A4

 • Loại sản phẩm: Giấy ảnh A4
 • Định lượng: 150g
 • Số lượng: 100 tờ/xấp
 • Kích thước: 210 x 297 mm(khổ A4)
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy ảnh A4, 180g A4

 • Loại sản phẩm: Giấy ảnh A4
 • Định lượng: 180g
 • Số lượng: 50 tờ/xấp
 • Kích thước: 210 x 297 mm(khổ A4)
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Máy ép nhựa plastic phi 22

 • Loại sản phẩm: Máy ép nhựa plastic
 • Định lượng:
 • Số lượng:
 • Kích thước:
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Máy ép nhựa plastic phi 24

 • Loại sản phẩm: Máy ép nhựa plastic
 • Định lượng:
 • Số lượng:
 • Kích thước:
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy in ảnh 2 mặt, 2 mặt ảnh khổ A4

 • Loại sản phẩm: Giấy in ảnh 2 mặt, 2 mặt ảnh
 • Định lượng:
 • Số lượng:
 • Kích thước:
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy ép plastic YIDU đủ các cỡ

 • Loại sản phẩm: Giấy ép plastic từ khổ A6 đến A3
 • Định lượng:
 • Số lượng:
 • Kích thước:
 • Độ dày:
 • Giá: Call

Giấy in ảnh 2 mặt 140G khổ A4

 • Loại sản phẩm: Giấy in ảnh 2 mặt A4
 • Định lượng: 140g
 • Số lượng: 100
 • Kích thước: Khổ A4
 • Độ dày:
 • Giá: Call