Sản phẩm Giấy in ảnh 2 mặt A4

Giấy in ảnh 2 mặt 210g A4

Giấy in ảnh 2 mặt 210g A4/50 tờ
Liên hệ Công ty TNHH Nhật Thịnh Sương
Hotline: 0903 038 008

Giá: Liên hệ
Ngày: 19/09/2018

Giấy in ảnh 2 mặt 230g A4

Giấy in ảnh 2 mặt 230g A4/50 tờ

Liên hệ Công ty TNHH Nhật Thịnh Sương

Hotline: 0903 038 008

Giá: Liên hệ
Ngày: 19/09/2018

Giấy in ảnh 2 mặt 160g A4

Giấy in ảnh 2 mặt 160g A4/50 tờ
Liên hệ Công ty TNHH Nhật Thịnh Sương
Hotline: 0903 038 008

Giá: Liên hệ
Ngày: 19/09/2018

Giấy in ảnh 2 mặt 120g A4

Giấy in ảnh 2 mặt 120g A4/50 tờ

Liên hệ Công ty TNHH Nhật Thịnh Sương

Hotline: 0903 038 008

 

 
Giá: Liên hệ
Ngày: 19/09/2018

Giấy in ảnh 2 mặt 140G khổ A4

Giấy in ảnh A4 2 mặt là một loại giấy in ảnh có chất lượng cao tương thích tốt với các dòng máy in phun màu. Phục vụ cho nhiều nhu cầu người dùng từ in chuyên dụng trong in hình ảnh giấy còn ứng dụng rộng rãi trong lỉnh vực in ấn quảng cáo, tờ...

Giá: Liên hệ
Ngày: 07/09/2018